Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2023

Acconeer AB höll årsstämma den 27 april 2023 kl. 17:30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.

Dokument

Notice of Annual General Meeting
Proxy form
The board of directors’ proposal for a decision on the directed issue of warrants and approval of the subsidiary’s transfer pursuant to Chapter 16 section 4 second paragraph of the Companies Act (item 12)
The board of directors’ proposal for resolution on authorisation for the board of directors to resolve on issue of shares (item 13)
TERMS AND CONDITIONS FOR SUBSCRIPTION WARRANTS SERIES 2023/2027 REGARDING SUBSCRIPTION FOR SHARES IN ACCONEER AB (PUBL)

Årsstämma 2022

Acconeer AB höll årsstämma den 26 april 2022 kl. 16.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2 i Malmö.

Dokument

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Punkt 12 Förslag till beslut om teckningsoptioner av serie 2022_2026
Punkt 12 Villkor för teckningsoptioner serie 2022_2026 i Acconeer AB
Punkt 13 Förslag till beslut om teckningsoptioner av serie 2023_2026
Punkt 13 Villkor för teckningsoptioner serie 2023_2026 i Acconeer AB

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Acconeer AB (publ) kallades till årsstämma den 27 april 2021.
I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 beslutade styrelsen i bolaget att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggjordes den 27 april 2021 så snart utfallet av poströstningen var slutligt sammanställt.

Dokument

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (punkt 11)

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (punkt 12)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2021/2024:1 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ACCONEER AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2021/2024:2 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ACCONEER AB (PUBL)

Årsstämman 2020

Aktieägarna i Acconeer AB (publ) kallades till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman började kl. 16:30.

Kommuniké från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Acconeer beslutar om försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2023 avseende nyteckning av aktier i Acconeer

Årsstämma 9 april 2019

Årsstämman hölls i Ideon Gateway; Scheelevägen 27, 223 70 Lund, tisdagen den 9 april 2019, kl 17.30.

Kommuniké

Protokoll från årsstämma

Kallelse till  årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner och om godkännande av dotterbolagets överlåtelse enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen

Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2022 avseende nyteckning av aktier i Acconeer AB (publ)-serie-2019_2022_avseende_nyteckning_av_aktier

Notice of Annual General Meeting 2019 in Acconeer

Årsstämma 5 april 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 5 april 2018 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16:30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram