Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

PRESSMEDDELANDEN

2024-02-16
Regulatorisk
Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för massproduktion och är den största ordern Acconeer har fått hittills. Sensorerna kommer att levereras till NEXTY Electronics (“NEXTY”) under 2024. En förbetalning...

2024-02-16
Regulatorisk
Under fjärde kvartalet 2024 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 612 TSEK och produktintäkterna ökade med 48% jämfört med tredje kvartalet. Bolaget sålde cirka 153 000 sensorer och 10 000 moduler. Under kvartalet...

2024-01-29
Regulatorisk
Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr 556872–7654 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 mars 2024 klockan kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Inregistrering...

NYCKELTAL

SENASTE RAPPORTEN

KOMMANDE HÄNDELSER

IR-KONTAKT

Lars Lindell, VD