Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Aktien

Acconeers aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 11 december 2017. Antalet registrerade aktier uppgår (per den 5 juli 2023) till 26 637 783 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 331 889,15 kr.

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: ACCON
ISIN: SE0010546242

Certified Adviser

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
103 87 Stockholm
Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90