Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Pressmeddelanden

2023-09-05
Från och med idag är Acconeers A121 och A111 Pulsed Coherent Radar-sensorer certifierade som kompatibla med de nya reglerna för 60GHz-frekvensbandet i USA. Detta har verifierats av Cetecom advanced efter att de nya reglerna nyligen antagits...

2023-08-29
Regulatorisk
Avtalet gäller Acconeers radarsensorer tillsammans med tillhörande moduler och utvärderingskit (EVK) för den turkiska marknaden. Ansal Component tillhandahåller komponentleveranstjänster till organisationer som tillhandahåller...

2023-08-14
Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 används i två nya bilmodeller från en av de två främsta amerikanska högvolymbilstillverkarna för access control, vilket möjliggör beröringsfri öppning...

2023-07-21
Regulatorisk
I andra kvartalet 2023 uppgick Acconeers nettoomsättning till 6 399 TSEK. Nära 15 000 moduler och 67 000 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 656 662 radarsensorer och 149 678 moduler. Under kvartalet såldes...

2023-07-10
Regulatorisk
Acconeer har tecknat ett avtal med Convergence Promotions LLC om att marknadsföra och sälja Acconeers Pulsed Coherent Radar-produkter på den nordamerikanska marknaden inklusive USA, Kanada och Mexiko. Kontraktet innebär att Convergence...

2023-07-03
Regulatorisk
Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier ökar till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO3 (2020/2023). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 6,4 miljoner kronor. Totalt tecknades 305 986 nya aktier i Acconeer AB med...

2023-06-29
Efter succén med vår tidigare XM122 IoT-modul utvecklar vi nu en ny version med den pulsade koherenta radarsensorn A121 för ännu bättre prestanda. Den nya modulen kommer att heta XM126 och kommer att vara det perfekta valet...

2023-06-28
Den nya referensapplikationen för Acconeers A121 Pulsed Coherent Radar-sensor är avsedd att förkorta tiden till marknaden för kunder och kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida denna vecka. Tack vare A121-sensorns...

2023-06-26
Regulatorisk
Avtalet gäller Acconeers radarsensorer samt relaterade moduler och utvärderingskit (EVK) för den israeliska marknaden. Data JCE Electronic Inc. grundades 1995 och tillhandahåller originella, kvalitativa och pålitliga halvledare...

2023-06-21
Ripple™, som drivs av Consumer Technology Association (CTA)®, är en API-standard för öppen radar med syfte att möjliggöra hårdvaru- och mjukvarukompatibilitet samtidigt som tillväxten av applikationer för...