Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Pressmeddelanden

2024-04-08
Regulatorisk
Ordern avser Acconeers Pulsed Coherent Radar-sensorer A121 och A111 för massproduktion. Kunden är en ledande leverantör av IoT-lösningar som förser sina kunder med mycket exakta end-to-end fjärrövervakningslösningar...

2024-04-02
Regulatorisk
Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggör idag slutgiltigt utfall i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 149 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), vilken är fullt...

2024-04-02
Regulatorisk
Ordern avser Acconeers A111 och A121 Pulsed Coherent Radar-sensorer för kunders massproduktion. BEYD är Acconeers kinesiska distributör och en viktig säljkanal för bolaget. Vd Lars Lindell kommenterar: “Vi är glada...

2024-03-29
Det nya utvecklingskortet från SparkFun Electronics använder XM125-modulen från Acconeer, vilket möjliggör en bredare användning av kraftfull 60GHz radarteknik för en mängd unika användningsfall. SparkFun...

2024-03-21
I samband med teckningsperioden (14 mars-28 mars, 2024) för pågående företrädesemission i Acconeer AB, publicerar nu bolaget en investerarpresentation om bolaget och företrädesemissionen med vd Lars Lindell och COO...

2024-03-12
Regulatorisk
Styrelsen i Acconeer AB (publ) ("Acconeer" eller "Bolaget") beslutade den 5 mars 2024 att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 35 517 044...

2024-03-12
Regulatorisk
Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, (”Bolaget”) håller årsstämma den 23 april 2024 kl. 17.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, i Malmö. Anmälan m.m.Den som önskar...

2024-03-05
Regulatorisk
Acconeer AB:s årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com. Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven...

2024-03-05
Regulatorisk
Acconeer AB (”Acconeer” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 januari 2024 sin avsikt att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”)...

2024-03-01
Regulatorisk
Acconeer AB ("Bolaget") har idag, den 1 mars 2024, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och beslutade om ett emissionsbemyndigande...