Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Ledningen

Lars Lindell, VD

Född 1963. Anställd sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet, Master of Business Administration University of Cambridge.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot, SmartRefill i Helsingborg AB.
Tidigare uppdrag (i urval):
Säljchef Affärsenhet Modem Ericsson Lund (2014-2015), Landschef STEricsson Japan (2009-2014).

Lars Lindell Acconeer

Björn Bengtsson, CFO

Född 1966. Konsult sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomistudier vid Lunds universitet 1988-1991, Auktoriserad revisor.
Andra pågående uppdrag: Företagsledare och konsult på redovisningsbyrån FinansBalans.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Björn Bengtsson Acconeer

Mats Ärlelid, CTO

Född 1979. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i kretsdesign vid Lunds universitet,
Civilingenjör i Elektroteknik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): 

Mats Ärlelid Acconeer

Mikael Egard, COO

Född 1982. Anställd sedan 2012.

Utbildning och erfarenhet: Doktor i fysik vid Lunds universitet, Civilingenjör i teknisk fysik vid Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare av Ardventor AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): –

Mikael Egard Acconeer

Mikael Rosenhed, Head of Product Management

Född 1962. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Tidigare uppdrag (i urval): Management-konsult IT (2015-2016), R&D chef mjukvara Sony Mobile Communications, Lund (2011-2015).

Mikael Rosenhed

David Hagman Håkansson, Head of Customer Support

Född 1970 Anställd sedan 2017.

Utbildning och erfarenhet: Systems Science, Lunds universitet samt Media and Communication Studies, Lunds universitet.
Andra pågående uppdrag: 
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): 

David Håkansson Hagman Acconeer

Magnus Gerward, Business Development Director

Född 1974. Anställd sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen Elektroteknik samt Technology Management Lunds Universitet.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (i urval): Marknads- och säljchef Tieto (2013-2016), Affärsutvecklare Scalado (2010-2013).

Magnus Gerward Acconeer

Anna Aleryd, Head of Marketing and Communications

Född 1980. Anställd sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen i Automation och Mekatronik, Chalmers Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Head of Developer Communication, Developer Program, Sony Corporation.

Anna Aleryd Acconeer

Lennart Moberg, Head of Operations (acting)

Född 1955. Konsult sedan 2016.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Teknisk Fysik & Elektroteknik, Linköpings Universitet.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Lennart Moberg Acconeer