Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Styrelse och revisor

Thomas Rex, Styrelseordförande

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseordförande sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Elektroteknik LTH.

Andra pågående uppdrag: Senior Vice President Special Projects på Fingerprint Cards.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Global säljchef på Fingerprint Cards. Vice President Ericsson Mobile Platforms Asia.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Bengt Adolfsson, Ledamot

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomi vid Växjö högskola.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i SmartRefill i Helsingborg AB, BGA FÖRVALTNING AB, Digimail Sverige AB och Minesto AB. Styrelseledamot i Watersprint AB, Minesto Warrants One AB. Styrelseledamot i och majoritetsägare av BGA INVEST AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot BGA Capital AB och Bacapps Support. Styrelseledamot och VD Facino AB, Facino Produktion AB, Facino Produktion AB, Facino AS.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Lars-Erik Wernersson, Ledamot

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning och erfarenhet: Professor i Nanoelektronik vid Lunds universitet sedan 2005.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i C2Amps AB, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, samt styrelseledamot och ägare av Lars-Erik Wernersson AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): –

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Git Sturesjö Adolfsson, Ledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Ekonomi Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i SmartRefill i Helsingborg AB, Minesto AB, BGA FÖRVALTNING AB, BGA INVEST AB och Digimail Sverige AB. Styrelsesuppleant i Watersprint AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot BGA Capital AB och Bacapps Support. Styrelseledamot och VD Facino AB, Facino Produktion AB, Facino Produktion AB, Facino AS.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Johan Paulsson, Ledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör Lunds Universitet.

Andra pågående uppdrag: CTO på Axis Communications AB, styrelseordförande Winplantan AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelsemedlem poLight A/S.

Oberoende i förhållande till bolaget: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till ledning: Ja

Jonas Nihlberg

KPMG