Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Bolagsstämmor

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACCONEER AB

Aktieägarna i Acconeer AB, kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 mars 2024 klockan kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.30.

Dokument

Acconeer – PM – Kallelse
Acconeer – Bolagsordning – Alternativ 1
Acconeer – Bolagsordning – Alternativ 2
Acconeer – Fullmaktsformulär