Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

PRENUMERERA

Bolagsstämmor

Årsstämma 2024

Årsstämma för Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, (”Bolaget”) hölls  den 23 april 2024 kl. 17.30 Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, i Malmö.

Dokument

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma 2024
Punkt 12 Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Punkt 12 Villkor för teckningsoptioner i Acconeer AB
Fullmaktsformulär