Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer får sin största order hittills från NEXTY Electronics värd 19 miljoner SEK

Ordern avser Acconeers pulsade koherenta radarsensor A1 för massproduktion och är den största ordern Acconeer har fått hittills. Sensorerna kommer att levereras till NEXTY Electronics (“NEXTY”) under 2024. En förbetalning av hela ordervärdet kommer att göras senast i april 2024. NEXTY är en ledande japansk distributör med en särskilt stark position i bilbranschen.
VD Lars Lindell kommenterar: “Att få vår i särklass största order hittills och förskottsbetalning som täcker NEXTYs behov för helåret 2024 bekräftar vad vi tidigare har sagt att produktionen i bilbranschen trappas upp i år, vilket såklart är något vi är väldigt glada över”

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

I januari 2024 tillkännagav Acconeer avsikten att genomföra en fullt garanterad företrädesemission och uppgav att bolaget förväntas kunna finansiera sin affärsplan med befintlig kassa fram till mitten av maj 2024. Med denna betalning från NEXTY förlängs denna period och företaget räknar nu med att ha tillräcklig kassa för sin verksamhet fram till augusti 2024.