Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Thomas Rex föreslås till ny ordförande i Acconeer AB

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082 - som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB - har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 14 april 2020 kommer föreslå att Thomas Rex utses till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseordförande Bengt Adolfsson har samtidigt meddelat att han avböjer omval som ordförande, men ställer upp för omval som ledamot i styrelsen.

- Som storägare och avgående ordförande ser jag mycket positivt på att kunna föreslå Thomas Rex som ny styrelseordförande. Med sin breda erfarenhet av tekniska och affärsinriktade roller från olika företag i halvledarbranschen, och med god insikt i bolagets arbete, kommer han kunna bidra till en ännu starkare utveckling för Acconeer AB, säger Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande samt aktieägare via BGA Invest AB.

Thomas Rex har varit styrelseledamot i Acconeer AB sedan 2014, och har en gedigen bakgrund i teknikbranschen i Sverige och internationellt. Han är idag Senior Vice President, Special Projects på Fingerprint Cards AB och är sedan 2011 en del av bolagets exekutiva ledning. Tidigare har Thomas arbetat på Ericsson AB i 20 år, under vilka han bland annat var baserad i Tokyo, Japan i sju år som Vice President Sales Asia för Ericsson Mobile Platforms. Andra erfarenheter inkluderar en roll som säljchef på Nanoradio samt styrelsemedlem hos Kisel AB fram till 2014.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Thomas Rex, föreslagen ordförande för styrelsen, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Bengt Adolfsson, avgående styrelseordförande, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 februari 2020 08.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Thomas-Rex-foreslas-som-ny-ordforande-for-Acconeer-AB 200217.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com