Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Radarteknologibolaget Acconeer planerar lansering av ny modul via Digi-Key

I december 2018 lanserade Acconeer sin första modul, XM112, för försäljning på Digi-Key. Efter ett mycket gott mottagande planerar Acconeer att lansera en IoT modul under tredje kvartalet 2019.

- Eftersom en signifikant andel av våra kunder har siktet inställt på att lansera produkter på den växande IoT-marknaden vill vi underlätta deras utvecklingsarbete. I dagsläget väljer de vår sensor för dess strömsnålhet, storlek och kostnad och genom att erbjuda en färdigintegrerad modul kan vi dessutom minska kundernas "time-to-market". Modulen XM122 planeras att finnas tillgänglig hos Digi-Key under tredje kvartalet 2019, säger Mikael Rosenhed, Chef Produktledning Acconeer.

XM122 är en färdigintegrerad IoT modul som är optimerad avseende kostnad och strömförbrukning. Modulen kommer att baseras på Nordic nRF52840 microprocessor med support för Bluetooth® 5 och den kommer även tillhandahålla möjlighet att koppla in annan kommunikationsenhet som till exempel LoRa.

Acconeers första modul, XM112, som lanserades på Digi-Key i december 2018 har tagits emot väl av marknaden och försäljningen har gått över förväntan. Modulen har en färdigintegrerad hårdvara och riktar sig till OEM:er som vill reducera utvecklingsarbetet och "time-to-market". Genom att kombinera XM112 med Acconeers "breakout board", XB112, skapas en optimal lösning för kundutvärdering.

2019-02-12

För mer information, kontakta:

Mikael Rosenhed, Chef Produktledning Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12e februari 2019 klockan 09.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-02-12.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se.