Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Radarteknologibolaget Acconeer annonserar fler produkter för försäljning via Digi-Key

Den 15 februari 2018 lanserade Digi-Key Acconeers radarsensor A1. Under andra- och tredje kvartalet 2018 kommer Acconeer att lansera två nya produkter hos Digi-Key, X112 och XM112. X112 är ett nytt utvärderingskit och XM112 är färdigintegrerad och certifierad modul.

- Försäljningen av utvärderingskit via Digi-Key har gått över förväntan, så det är glädjande att vi inom kort kan addera ytterligare två produkter hos dem. Med X112 kommer kunderna på ett enklare sätt kunna bygga in sensorn i sina produkter för utvärdering och XM112, vår första modul, kommer reducera utvecklingsarbetet och time-to-market för våra on-line kunder, säger Mikael Rosenhed, Chef Produktledning Acconeer.

X112 är ett nytt utvärderingskit bestående av ett kopplingskort samt upp till 4 referenskort sammankopplade med flexibla kablar som ger kunden större flexibilitet att utvärdera användarfall samt prestanda genom att variera sensorplacering i förhållande till processorn gällande längd, position samt vinkel till de objekt som skall detekteras.

Modulen XM112 integrerar Acconeers sensor med en Cortex M7 processor. Modulen kommer att levereras färdigintegrerad och certifierad vilket reducerar utvecklingstid och "time-to-market för kunden.

2018-04-04

För mer information, kontakta:
Mikael Rosenhed, Chef Produktledning Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 klockan 17.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2018-04-04.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).