Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Radarteknikföretaget Acconeer har nu sålt över 1 000 utvärderingskit

Acconeers utvärderingskit har funnits tillgängliga hos Digi-Key sedan den 15 februari 2018. Mindre än ett och ett halvt år senare, den 1 augusti 2019, såldes det tusende utvärderingskitet.

- Försäljningen av utvärderingskit, som är en mycket bra indikator över hur stort intresse det finns för vår produkt på marknaden, har överraskat oss. Vi har alltid varit trygga i förvissningen om att vi har en unik och attraktiv produkt med den bästa kombinationen av storlek, strömförbrukning och kostnad, men att intresset skulle vara så stort att vi efter mindre än 18 månader skulle ha sålt 1 000 utvärderingskit är helt fantastiskt. Dessutom accelererar försäljningen, och som vi sa i kvartalsrapporten räknar vi med att nå en försäljning om tre utvärderingskit per dag redan under 2019, säger Lars Lindell, vd för Acconeer.

2019-08-02

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 augusti 2019 klockan 12.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-08-02.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com