Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

ANDRA KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 436 (215) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17 607 (-9 298) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,92 (-0,49) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -14 185 (-8 111) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 110 460 (161 092) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 986 (298) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -33 598 (-16 726) TSEK
 • Resultat per aktie var -1,76 (-0,88) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet var -28 611 (-24 835) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Under april publicerades att mjukvara för objektdetektering för självkörande robotar finns på Acconeers hemsida.
 • I april erhöll Acconeer ytterligare två ordrar från BEYD värda 27 498 och 25 800 USD.
 • Acconeer AB höll den 9 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018. Till ny ordförande valdes Bengt Adolfsson.
 • I maj erhölls order från Digi-Key värd 15 000 USD och order från Restar värd 12 900 USD.
 • I juni tecknades distributionsavtal med taiwanesiska Chip Power Technology Corp.
 • Under juni erhölls order från BEYD värd 12 900 USD.
 • I slutet på juni har distributionsavtal tecknats med Glyn Limited och CODICO GmbH.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I juli erhöll Acconeer två ordrar från Digi-Key värda 30 283 USD och 33 000 USD.
 • Under juli tecknade Acconeer distributionsavtal med japanska Restar Electronics Corporation.

" Under andra kvartalet 2019 dubblerade vi antalet distributörer vi arbetar med och nu täcker vi alla viktiga teknikmarknader i världen.", säger Lars Lindell, vd Acconeer AB

2019-07-26

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-07-26.pdf
Acconeer Delarsrapport Q2 2019.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail: certifiedadviser@redeye.se. För mer information: www.acconeer.com