Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

ANDRA KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 215 (17) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 298 (-4 857) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,49 (-0,42) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 776 (-4 467) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 161 092 (30 699) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 298 (17) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 726 (-9 376) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,88 (-0,81) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15 684 (-8 533) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • I april annonserades fler produkter för försäljning via Digi-Key
 • I april annonserades att A1 är nu redo för massproduktion
 • Till ny styrelseordförande valdes Bo Ekelund på årsstämman den 5 april
 • Nya orders har erhållits om totalt 129 429 USD från Digi-Key
 • Acconeer lanserade produkten IQ service

"Att Digi-Key sålde slut på de sensorer vi levererat är en indikation på att vissa kunder har passerat utvärderingsstadiet och börjat bygga prototyper", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

2018-07-26

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 klockan 09.00. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2018-07-26.pdf
Acconeer Delarsrapport Q2 2018.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).