Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Grundare överlåter optioner för att finansiera optionslösen

Mikael Egard och Mats Ärlelid, två av Acconeers grundare, har ingått avtal om att överlåta 50 000 optioner vardera från optionsprogrammet 2016/2019. Överlåtelsen sker för att kunna finansiera teckning av resterande optioner motsvarande 7 500 aktier vardera.

För att underlätta leverans av aktier vid optionslösen lånar Egard och Ärlelid även ut 50 000 aktier vardera under perioden 21 maj 2019 fram till och med att nyemissionen via lösen av optioner är registrerad på Bolagsverket vilket beräknas ske omkring den 10 juni 2019.

2019-05-22

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-05-22.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se.