Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q3 2023

I tredje kvartalet 2023 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 379 TSEK. Fler än 11 000 moduler och ungefär 96 000 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 752 365 radarsensorer och 160 903 moduler. Under kvartalet såldes 364 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 7 033. Bruttomarginalen i Q3 var 67% och 12 nya kundprodukter lanserades.
VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är mycket nöjda över att se goda framsteg inom bildustrin, där vi nu har fyra lanserade bilmodeller totalt från en av de största aktörerna i branschen. Detta är glädjande eftersom det indikerar att systemet för access control med Acconeers sensor har blivit en standardprodukt, och vi hoppas på många fler lanseringar framöver. Vi var också glada över att se så mycket som tolv lanserade kundprodukter."

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8 379 (12 066) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 67 (58) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 590 (-10 648) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,36 (-0,40) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 895 (-8 094) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 24 910 (32 966) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (60) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -35 215 (-36 726) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,33 (-1,55) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27 430 (-29 247) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 431 (112 649) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer samarbetar med Convergence Promotions för att utöka sitt säljnätverk i Nordamerika.
 • Distributionsavtal tecknades med turkiska Ansal Component.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från Nexty värd 1,6 miljoner SEK.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/.