Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q3, 2020

I det tredje kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 780 tusen SEK, och fem nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 338 tusen SEK. Under kvartalet såldes 345 utvärderingskit (EVK), vilket är över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.

"Under tredje kvartalet har vi arbetat fokuserat tillsammans med Alps Alpine med att definiera nästa generations radarsensor, A2, för att kunna omvandla det MOU vi ingick tidigare i år till ett signerat kontrakt i Q4 2020", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

TREDJE KVARTALET 1 JULI- 30 SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 780 (1 693) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52 (109) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12 325 (-15 476) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,53 (-0,79) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 338 (-12 594) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 95 611 (93 812) TSEK.

JANUARI- SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 6 549 (3 679) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 56 (59) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -46 861 (-49 074) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,20 (-2,55) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -38 068 (-41 178) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 450 TSEK.
 • Acconeer fick en order från kinesiska BEYD värd 1,4 MSEK.
 • Björn Bengtsson utsågs till ny CFO.
 • Inköpsavtal med Future Electronics signerades.
 • Mer än 200 000 A1 radarsensorer har levererats sedan bolaget började sälja utvärderingskit.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 kommer ha en begränsad påverkan på verksamhetsåret 2020. Ingen påverkan syns på utvecklings- eller tillverkningssidan. Gällande efterfrågan på bolagets produkter är det sannolikt att vissa kundprojekt kommer att bli försenade, men bedömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal som alltid finns.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q3-Delarsrapport 201027.pdf
Acconeer-Delarsrapport-Q3-2020.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com