Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q2 2022

I andra kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 779 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 120% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 167 654 och 21 294 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 023 177 radarsensorer och 79 636 moduler. Under kvartalet såldes även 224 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 263. Bruttomarginalen i Q2 var 62% och hela 12 nya kundprodukter lanserades. I slutet av kvartalet skeppades utvärderingskit (EVK) för Acconeer's andra radarsensor, A121, till distributörer för försäljning.

- Den viktigaste nyheten i andra kvartalet var att vi levererade utvärderingskit för vår nya radarsensor A121 till distributörer, som sedan har börjat sälja det till kunder för utvärdering och produktutveckling. Nu ser vi fram emot att se hur den kommer tas emot av marknaden. Utöver det gjorde vi återigen ett starkt kvartal, med ett nytt rekord för antal sålda sensorer och hela 12 nya kundlanseringar, säger vd, Lars Lindell.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 10 779 (7 643) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (72) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 197 (-11 695) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,47 (-0,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 028 (-9 402) TSEK.

 

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 20 900 (15 188) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (73) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -26 078 (-23 571) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,01 (-1,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21 153 (-18 300) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 117 941 (57 613) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 1,4 miljoner SEK.
 • Nya modulvarianter utformade för att lösa komponentbrist för moduler tillkännagavs.
 • Acconeers ledningsgruppsmedlemmar köpte aktier genom utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram 2019/2022.
 • Acconeer fick order från Digi-Key värd 4 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Asteelflash värd 2,8 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 3,4 miljoner SEK.
 • Lansering av utvärderingskit för A121, ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 miljoner SEK.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 juli 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q2-2022-sv-220722.pdf
Acconeer-2022 Q2 resultat- SVE final 220721.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com