Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q1 2023

I första kvartalet 2023 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 131 TSEK. Fler än 20 000 moduler och 116 000 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 589 665 radarsensorer och 134 979 moduler. Under kvartalet såldes även 303 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 6 244. Bruttomarginalen i Q1 var 60% och sex nya kundprodukter lanserades.

VD Lars Lindell kommenterar: "Den största nyheten under Q1 2023 var att vi kunde förklara vår A121-sensor klar för massproduktion, och kunderna kan nu köpa den i volym från våra distributörer. I övrigt var kvartalet svagare än väntat, vilket beror på att våra kunder minskar de lager de byggt upp under den tidigare komponentbristen. Efter kvartalets slut kunde vi glädja oss åt en viktig design win i bilbranschen, med en av världens största biltillverkarkoncerner."

 

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 10 131 (10 121) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (62) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 127 (-13 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,46 (-0,54) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 732 (-11 125) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Acconeer fick order från Digi-Key värd 1,1 miljoner SEK.
 • Acconeers pulsade koherenta radarsensor A121 redo för massproduktion.
 • Acconeer lanserar den första A121-baserade radarmodulen - XM125 Entry+ Module.
 • Acconeer tecknade tillverkningsavtal med ledande halvledarleverantör.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer tecknade distributionsavtal med koreanska TecAhead.
 • Acconeer fick design win i bilindustrin med ett förväntat värde av drygt 8 miljoner SEK.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 april 2023 07.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Q1-rapport-2023.pdf
Acconeer-2023 Q1 230421.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com