Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Delårsrapport Q1 2022

I första kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 121 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 130% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal moduler såldes, 26 428 och 129 113 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 855 523 radarsensorer och 58 342 moduler. Under kvartalet såldes även 398 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 039. Bruttomarginalen i Q1 var 62% och hela elva nya kundprodukter lanserades.

- Vi är glada för ännu ett starkt kvartal som dessutom kom med ett antal mycket goda nyheter. Vi blev direktkund till vår leverantör av halvledar-wafers vilket ger oss fördelaktiga priser och betalningsvillkor. Kort efter kvartalets kunde vi fira en lansering av en social robot med en av de stora globala aktörerna inom konsumentelektronik, säger vd, Lars Lindell.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 10 121 (7 545) TSEK.
  • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (74) %.
  • Resultat efter skatt uppgick till -13 881 (-11 876) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,54 (-0,51) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 125 (-8 898) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
  • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.
  • Acconeer blir direktkund till GlobalFoundries.
  • Acconeer fick en order från Nexty värd 2,4 miljoner SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 april 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q1-2022-sv-220422.pdf
Acconeer 2022 Q1 SV 20220421.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com