Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Under fjärde kvartalet 2024 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 612 TSEK och produktintäkterna ökade med 48% jämfört med tredje kvartalet. Bolaget sålde cirka 153 000 sensorer och 10 000 moduler. Under kvartalet såldes 308 utvärderingskit och ackumulerade 7 341 EVK har sålts sedan lanseringen. Bruttomarginalen avseende försäljning av varor under fjärde kvartalet var 60% och 11 nya kundprodukter lanserades. Efter kvartalet annonserades att bolaget avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 150 miljoner SEK.
VD Lars Lindell kommenterar: "Höjdpunkter i fjärde kvartalet var stora framsteg i bilbranschen, med flera viktiga design wins hos stora bolag. Dessutom fick vi de första prototyperna av vår nästa generation radarsensor, och vi är glada att kunna säga att dessa fungerar över förväntan, vilket ger oss tillförsikt inför det fortsatta arbetet med att utveckla och kommersialisera A2."

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 10 612 (13 859) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (56) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 289 (-10 428) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 (-0,40) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 846 (-6 973) TSEK.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 35 522 (46 825) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (59) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -46 504 (-47 154) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,76 (-1,81) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37 276 (-36 220) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 38 653 (89 883) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från NEXTY värd 1,6 miljoner SEK.
 • Stort japanskt elektronikföretag lanserade modul baserad på Acconeers radarsensor A1.
 • Acconeer tillkännagav fem nya design wins i bilbranschen till ett uppskattat värde av 42 miljoner SEK.
 • Acconeer fick en order från NEXTY värd 2 miljoner SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Design win i bilbranschen till ett uppskattat värde av mer än 50 miljoner SEK tillkännagavs.
 • Acconeer meddelande att man avser att genom föra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor samt offentliggjorde finansiella mål och preliminär finansiell information för helåret 2023.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://www.acconeer.com/sv/investor_page/hem/finansiella-rapporter/.