Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

Under fjärde kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 13 859 kSEK och produktintäkterna ökade med 74% jämfört med samma kvartal förra året. Rekordmånga sensorer såldes, 264 783 och 14 140 moduler såldes. Totalt har Acconeer sålt 1 473 379 radarsensorer och 114 892 moduler sedan lanseringen. Under kvartalet såldes 346 utvärderingssatser och ackumulerade 5 941 EVK har sålts sedan lanseringen. Bruttomarginalen under fjärde kvartalet var 56% och 10 nya kundprodukter lanserades.

VD Lars Lindell kommenterar: "Det känns bra att kunna säga att vi gjorde ännu ett starkt kvartal, eftersom fjärde kvartalet 2022 var det elfte kvartalet i rad med växande intäkter."

 

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13 859 (8 110) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 56 (72) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 428 (-17 257) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 (-0,74) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 973 (-14 013) TSEK.

 

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 46 825 (31 157) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 59 (71) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -47 154 (-51 138) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,81 (-2,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36 220 (-39 999) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 89 883 (156 858) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121.
 • Acconeer och tre stora WiGig-intressenter lämnade in ett gemensamt regleringsförslag till FCC.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick order från Digi-Key värd 1,1 miljoner SEK.

 

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 februari 2023, 07.30.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2022.pdf
2022 Q4 sv final.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com