Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.

- Vi är glada att göra ytterligare ett starkt kvartal där vi än en gång slår rekord i antal sålda sensorer, detta trots den rådande globala komponentbristen. Vi fick vår första volymorder för bilbranschen och lanserade en kund i segmentet robotgräsklippare, båda nya användningsfall för oss. Dessutom ökar antalet kundlanseringar i snabb takt, och vi har en mycket stark pipeline för lanseringar i 2022. Därför höjer vi nu vårt mål för kundlanseringar från fem till tio per kvartal, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 110 (2 956) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 (70)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 257 (-15 451) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,74 (-0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 013 (-12 732) TSEK.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 31 157 (9 505) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 71 (58)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -51 138 (-62 312).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,19 (-2,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 986 (-50 800) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 156 858 (82 170) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från CODICO värd 800 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 500 000 SEK.
 • Radarsensorn A1 i nylanserad robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag.
 • Acconeer fick en order från Asteelflash värd 730 000 SEK.
 • Företrädesemission om ca 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 15 MSEK offentliggjordes.
 • Prospekt med anledning av förestående företrädesemission offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order från Baumüller värd 1 027 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från EMSYS Design värd 797 000 SEK.
 • Tilläggsprospekt offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order av Nexty värd 1,5 miljoner SEK.
 • Acconeer offentliggjorde utfall i företrädesemissionen.
 • Acconeer fick en order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
 • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2021 220218.pdf
Acconeer Q4 2021 sv.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com