Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeer AB:s nettoomsättning till 2 956 tusen SEK, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 tusen SEK. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit (EVK), vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre EVK per dag.

"I det fjärde kvartalet 2020 kunde vi glädja oss åt att se sju stycken nya kundlanseringar, varav tre i Kina som fortsatt är en stark marknad för oss. I övrigt har stort fokus fortsatt varit på att slutföra diskussionerna med Alps Alpine där vi hoppas kunna signera kontrakt under Q1 2021.", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

FJÄRDE KVARTALET 1 OTKOBER- 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 956 (1 829) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 72 (67) %.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 451 (-19 465) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,66 (-1,01) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 927 (-15 641) TSEK.

HELÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9 505 (5 508) TSEK.
 • Bruttomarginalen uppgick till 61 (61) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -62 312 (-68 539) TSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning var -2,85 (-3,58) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -56 391 (-60 701) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 170 (77 954) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick två större ordrar från Digi-Key värda 320 respektive 315 TSEK.
 • Distributionsavtal med Marubun signerades.
 • Acconeer fick en order från BEYD värd 3,5 MSEK.
 • Det är bolagets bedömning att effekterna av Covid-19 har haft en begränsad påverkan på verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på utvecklingssidan, medan tillverkningen påverkats något av en global brist på processorer som uppstått i samband med Covid-19. Gällande efterfrågan på bolagets produkter ser vi att vissa kundprojekt blivit försenade, men bedömningen är att detta ryms i den osäkerhetsmarginal som alltid finns.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 07.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-bokslutskommunike-2020 210219.pdf
2020 Q4 sv 20210219.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com