Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 442 (16) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 112 (-10 444) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,79 (-0,73) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 807 (-7 658) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 136 214 (16 236) TSEK

HELÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 953 (33) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -39 079 (-23 230) TSEK
 • Resultat per aktie var -2,05 (-1,90) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -36 197 (-19 220) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer blev utnämnd som "Cool Vendor" av Gartner
 • Referensapplikationen för detektering av parkerade bilar finns publicerad på Acconeers hemsida
 • Under november erhöll bolaget order från Digi-Key värd 44 030 USD
 • Under november konverterades optioner till 50 000 aktier
 • Acconeer undertecknade i december ett samarbetsavtal med Bintel
 • I december erhöll bolaget order från kinesiska BEYD värd 13 239 USD
 • Acconeer deltar i SoftBank "IoT Partnership Program"
 • Acconeer lanserar sin första modul XM112 samt breakout board XB112

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under januari 2019 erhåller order från BEYD värd 22 450 USD
 • Acconeer planerar att lansera en IoT modul under tredje kvartalet 2019

"Vi kommer sannolikt att få se vår sensor i rad produkter på marknaden under 2019", säger Lars Lindell, VD Acconeer AB

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-02-18.pdf
Acconeer Bokslutskommunike 2018.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se