Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeers nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North kraftigt övertecknad

Den 24 november 2017 avslutades teckningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige inför den planerade noteringen av Acconeer AB (publ) ("Acconeer" eller "Bolaget") på Nasdaq First North. Totalt inkom, inklusive teckningsförbindelser, anmälningar från över 8 600 konton motsvarande cirka 700 MSEK. Genom nyemissionen tillförs Acconeer 150 MSEK före emissionskostnader samt över 4 000 nya aktieägare. Överteckningsemissionen, riktad till ett fåtal institutionella investerare, tillför ytterligare 30 MSEK. Första dag för handel med Bolagets aktier är planerad till den 11 december 2017. Avräkningsnotor skickas ut idag den 29 november 2017 med likvid tre dagar senare.

Erbjudandet till allmänheten omfattade 6 000 000 aktier motsvarande 150 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Acconeer genomförde även en överteckningsemission riktad till ett fåtal institutionella investerare om 1 200 000 aktier, motsvarande 30 MSEK, i övrigt med samma villkor som för erbjudandet.

Likviden ska i huvudsak användas för att kommersialisera produkten, utveckla nästa produktgeneration samt att få in rörelsekapital i Bolaget.

- Med denna nyemission på plats kan vi ta Acconeers radarteknologi mot helt nya nivåer, och vi är naturligtvis mycket nöjda över det förtroende vi fått från såväl nya som tidigare aktieägare. Med en helt unik produkt, en mycket stark kassa och många väldigt duktiga medarbetare inte minst på tekniksidan kan vi nu höja tempot ytterligare såväl avseende produktutveckling som global försäljning, säger Lars Lindell, VD Acconeer.

Tilldelning
Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs i Bolagets prospekt. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Preliminär första dag för handel
I samband med nyemissionen har styrelsen ansökt om listning på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 11 december 2017.
Kortnamn: ACCON
ISIN-kod: SE0010546242

Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Acconeer att uppgå till 19 029 500 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 951 475 kronor.

Rådgivare
Redeye AB är Certified Adviser och var finansiell rådgivare till Acconeer i samband med listningen och nyemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.

2017-11-29

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com, Hemsida: www.acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2017-11-29.pdf

Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.