Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeers ledningsgruppsmedlemmar köper aktier genom utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram 2019/2022

Acconeer AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: ACCON) ("Acconeer" eller "Bolaget") meddelade idag att en grupp av Bolagets anställda, bland andra fyra medlemmar i Bolagets ledningsgrupp, har tecknat aktier genom utnyttjande av Acconeers teckningsoptionsprogram 2019/2022. För att delvis finansiera teckningen av aktier har en grupp deltagare i optionsprogrammet sålt sammanlagt 183 594 aktier i Bolaget.

En grupp deltagare i Bolagets incitamentsprogram 2019/2022, inklusive Bolagets VD Lars Lindell, COO Mikael Egard, Head of Marketing and Communications Anna Aleryd och Head of Product Management Mikael Rosenhed, har sålt sammanlagt 183 594 aktier, motsvarande cirka 8,6 miljoner SEK. Lars Lindell och Anna Aleryd kommer efter optionsteckning och aktieförsäljning att öka sitt innehav i Acconeer medan Mikael Egard och Mikael Rosenhed sålt samma antal aktier som tecknades för i optionsprogrammet.

Aktieförsäljningen genomfördes för att delvis täcka personliga skatteeffekter såväl som teckningskursen och kostnaderna som följer av utnyttjandet av teckningsoptionerna under incitamentsprogrammet. Bolaget erhåller ingen likvid från aktieförsäljningen. Efter aktieförsäljningen förblir 338 514 teckningsoptioner outnyttjade i optionsprogram 2019/2022. Utestående teckningsoptioner kan utnyttjas fram till den 30 juni 2022 och berättigar innehavarna vid utnyttjande att erhålla 345 284 aktier i Bolaget.

Om samtliga aktier inom ramen för teckningsoptionsprogram 2019/2022 tecknas kommer Acconeer tillföras cirka 17,6 miljoner SEK i bruttolikvid.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 maj 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-teckningsoptionsprogram-2019-2022 20220531.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com