Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeers intäkter uppgick till 2,1 miljoner SEK under första kvartalet 2020

Inför Acconeers årsstämma, som inleds tisdagen 14 april 17.30, presenteras tidigare opublicerade siffror över tre parametrar som är viktiga för bolaget:

  • Intäkter - Acconeers intäkter var 2 114 tusen kronor under första kvartalet 2020, vilket innebär en tillväxt på 16% jämfört med föregående kvartal samt 284% jämfört med första kvartalet 2019.
  • Antalet sålda utvärderingskit (EVK:er) - Under första kvartalet 2020 sålde Acconeer 358 utvärderings kit.
  • Kundlanseringar - Det totala antalet kundlanseringar med Acconeers radar uppgår efter första kvartalet 2020 till 17. Detta innebär en tillväxt med tre stycken jämfört med föregående kvartal.

Som tidigare meddelats kommer vd:s anförande spelas in och göras offentligt på www.acconeer.com, istället för att hållas på stämman. För ytterligare information om detta och andra försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman, se pressmeddelande från 20:e mars.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 april 2020 08.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-pressmeddelande-200409.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com