Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer utvecklar Entry-modul färdig för integration till låg systemkostnad

Den planerade Entry-modulen, XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadseffektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefinierade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under andra halvan av 2020, och kommer att komplettera Acconeers nuvarande modulerbjudande som består av högprestandamodulen XM112 och IoT-modulen XM122. Med XM132 tar Acconeer nästa steg i att tillhandahålla en modul designad för smidig integrering i kundprodukter.

Med en lödbar design som kombinerar en ARM Cortex M0 mikroprocessor med radarsensorn A111 möjliggör Entry-modulen XM132 radarbaserade tillämpningar med ultralåg strömförbrukning till en enastående systemkostnad. För att optimera prestandan kommer modulen förses med mjukvara skräddarsydd för specifika användningsfall. På så sätt kan prestandakrav mötas till en mer effektiv kostnad för kunder som implementerar dessa utvalda tillämpningar.

"Genom att kombinera vår radarsensor A111 med en M0 mikroprocessor kan vi tillhandahålla en produkt designad för att möta kommersiella integrationskrav. Detta resulterar i en kortare ledtid, "time-to-market", för våra kunder. För att få bästa möjliga prestanda i ett litet och kostnadseffektivt system som en ARM Cortex M0 mikroprocessor kommer vi att tillhandahålla specifik mjukvara optimerad för denna plattform. Modulmjukvaran kommer levereras i olika varianter, baserat på några av kundernas vanligaste användningsområden, som är lämpliga för att köra på ett M0-baserat system," säger Mikael Rosenhed, Head of Product Management, Acconeer.

Högprestandamodulen XM112, baserad på ARM Cortex M7, lanserades i december 2018, för att möjliggöra för kunder att utvärdera sin tillämpning på ett inbyggt system med hög prestanda. I oktober 2019 lanserades IoT-modulen XM122 med inriktning mot batteridriven användning. Där kombineras radarsensorn A111 med en ARM Cortex M4 mikroprocessor och inbyggda uppkopplingsmöjligheter, till exempel Bluetooth. Båda modulerna har mottagits mycket väl av marknaden och öppnat upp för nya affärssegment. Därför beslutar Acconeer nu att ta nästa steg och komplettera produktportföljen med Entry-modulen XM132.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Rosenhed, Head of Product Management, Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 mars 2020 16.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-utvecklar-Entry-modul-fardig-for-integration 200318.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com