Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer tillkännager fem nya design wins i bilbranschen till ett uppskattat värde av 42 miljoner SEK

Acconeers A121 Pulsed Coherent Radar-sensor har designats in i ytterligare fem nya bilmodeller från en av världens ledande multinationella biltillverkarkoncerner. Dessa design wins gäller användningsfallet access control, som möjliggör beröringsfri öppning av bagageutrymmet på en bil. Det totala förväntade värdet av dessa design wins är 42 miljoner SEK under en sjuårsperiod med start 2025. Med "design win" syftar Acconeer på att företagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.
VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är glada över att kunna tillkännage nya automotive design wins på flera plattformar, med en av de fem största biltillverkningskoncernerna i världen. Dessa design wins följer en tidigare kommunicerad design win med samma tillverkare och vi tar dem som ett bevis på kvaliteten på vår produkt som nu används i flera nya modeller och på nya plattformar. Detta är något vi förväntar oss att se hända med flera stora aktörer inom fordonsindustrin under de kommande åren.”

Totalt har Acconeer nu sett fyra lanserade bilmodeller och tretton design wins inom fordonsindustrin. Det totala förväntade värdet av alla annonserade designvinster är 365 miljoner SEK under perioden 2024-2031. En design win räknas när en formell nominering tas emot, eller när en prognos för förväntad försäljning kan göras med hög tillförlitlighet.