Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer tecknar tillverkningsavtal med ledande halvledarleverantör

Som meddelades i februari förra året har Acconeer kommit överens med sin leverantör av halvledarkomponenter om att bli en direktkund. Nu är alla detaljer avtalade och ett kontrakt har idag undertecknats av de två företagen. Leverantören är ett av världens ledande kontraktstillverkningsföretag för halvledarkomponenter, hos vilka Acconeer tillverkar sina halvledarwafers.

VD Lars Lindell kommenterar: "Detta kontrakt med en av våra viktigaste leverantörer - som är en ledande aktör inom halvledarindustrin - innebär ett djupare samarbete samt förmånligare waferpriser och väsentligt förbättrade betalningsvillkor som kommer att minska det rörelsekapital som krävs för Acconeers snabba tillväxt."

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 mars 2023 09:50.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-skriver-avtal-om-att-bli-direktkund-hos-halvledarti.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com