Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer publicerar två nya ”focus use cases” inom närvarodetektering

För att förenkla och skapa snabbare utvecklingsprocesser publicerar Acconeer löpande nya "focus use cases" med tillhörande referensapplikationer och demonstrationsvideos på sin hemsida. Kunder ges därigenom möjligheten att ladda ner utvecklingspaket för mjukvara och applikation och kan snabbt inleda tester på egen hårdvara eller en av Acconeers utvecklingsplattformar. Genom att källkoden finns tillgänglig ges kunderna fritt utrymme att anpassa referensapplikationen till sina egna produkter.

Acconeer publicerar nu två nya "focus use cases" för närvarodetektering:

  • Smart presence

Acconeer har skapat en mjukvara för "smart presence" vilket innebär att sensorn kan detektera om en person rör sig mot ett objekt (som ett kylskåp eller en högtalare) eller är på väg förbi objektet. Kombinerat med sensorns förmåga att känna av små rörelser, som pulsen på en person, är det möjligt att avgöra om det till exempel finns en levande varelse i ett rökfyllt rum.

  • Närvarodetektion i bilar

Lagstiftning i bland annat Europa, USA och Australien kommer att ställa krav på biltillverkare att installera larm som detekterar om ett barn glöms kvar i en låst bil. Acconeers sensor har tack vare att den är känslig, liten, strömsnål samt kostnadseffektiv en stor möjlighet att bli den ledande lösningen på denna marknad.

På Acconeers hemsida finns även en demonstrationsvideo som visar de nya funktionerna.

- Närvarodetektion i bilar är ett område som kommer att växa kraftigt framöver, drivet av såväl lagstiftning som av organisationer som rankar bilsäkerhet. Om man betänker att den globala bilproduktionen uppgår till mer än 80 miljoner bilar per år, där varje enhet kommer att kräva minst fyra sensorer till en kostnad av 25 - 35 kronor, så förstår man att detta kommer att bli en mycket stor marknad. Genom partnerskapet med ALPSALPINE har Acconeer goda förutsättningar att bli en viktig aktör inom detta område, säger Lars Lindell, vd Acconeer.

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 klockan 09.00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-10-02.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. För mer information: www.acconeer.com