Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer publicerar årsredovisning för 2018

Acconeer AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.acconeer.com

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats kommer årsstämman att äga rum den 9 april 2019, klockan 17.30, på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

2019-03-15

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 klockan 13.00.

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-03-15.pdf
Acconeer Arsredovisning 2018.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se