Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer har levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer

I februari 2020, 24 månader efter att bolaget började sälja sina utvärderingskit (EVK) via Digi-Key, har Acconeer AB levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer till distributörer och kunder.

Lars Lindell, VD Acconeer, kommenterar: "Att ha levererat 100 000 sensorer är en viktig milstolpe för oss som bolag. För tillfället är vår intäktsfördelning ungefär 75/25, där 75-80% av intäkterna kommer från vår A1 radarsensor, och 20-25% kommer från försäljning av EVK.

Vi har länge sagt att 12-24 månader efter EVK-försäljning förväntar vi oss att se kundlanseringar, och nu kan vi bekräfta att detta resulterar i försäljning av högre volymer. Ledtiden från EVK-försäljning till kundlansering varierar kraftigt beroende på affärssegment. Bilindustrin, till exempel, har lång tid till marknaden. För två år sedan hade färre än 50 EVK sålts, och ingen av de 14 kunder som hittills har lanserat hade köpt ett EVK i februari 2018."

De kommande 24 månaderna förväntar sig Acconeer att existerande kunder kommer att öka sin volym, samtidigt som kundbasen förväntas öka väsentligt och större kunder kommer lansera produkter.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 februari 2020 13.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-har-levererat-mer-an-100-000-radarsensorer.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com