Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer får bidrag om 4 miljoner SEK för projekt inom sömnövervakning med Sleepiz och Göteborgs Universitet

Vinnova har beslutat att ge Acconeer 4 miljoner kronor till forskning på sömnövervakning med radar. Projektet kommer att pågå under tre år med start i april 2021 och kommer vara ett konsortium med Schweiziska Sleepiz och Göteborgs Universitet.

Målet i projektet är att leverera en revolutionerande kontaktlös device för diagnos och övervakning, där Acconeers kommande generations radarsensor kommer att användas för att övervaka hjärt- och andningsmönster. Sleepiz har redan en sömnövervakningsprodukt på marknaden och deras expertis i kombination med Acconeers radarforskning kommer resultera i en ny produkt som ska utvärderas av Göteborgs Universitets centrum för sömnmedicin.

"Vi är förtjusta över att arbeta med Acconer för att tillsammans utveckla en radarsensor med förbättrad funktionalitet och egenskaper, och även att göra en protoyp med Göteborgs Universitets centrum för sömnmedicin", säger Soumya Dash, vd, Sleepiz.

Bidraget till projektet från Vinnova delas ut inom ramen för Europeiska Unionens "Horizon 2020 research and innovation program".

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Soumya Dash, CEO Sleepiz, E-mail: soumya.dash@sleepiz.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2021 16.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-far-bidrag-for-projekt-inom-somnovervakning 210218.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com