Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer blir direktkund till GlobalFoundries

Acconeer tillkännager idag en överenskommelse med GlobalFoundries om att att Acconeer ska bli en direktkund till GlobalFoundries. Kontraktsdiskussioner kommer att påbörjas omedelbart och beräknas avslutas före slutet av 2022. GlobalFoundries Inc. är ett av världens ledande kontraktstillverkningsföretag för halvledarkomponenter, hos vilka Acconeer producerar sina halvledar-wafers.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi har haft en diskussion med GlobalFoundries om hur de kan stödja Acconeers snabbt växande efterfrågan och en slutsats från dessa diskussioner är att Acconeer borde bli en direktkund. För Acconeer innebär detta ett djupare samarbete direkt med GlobalFoundries samt fördelaktiga waferpriser och avsevärt förbättrade betalningsvillkor som kommer att minska det rörelsekapital som krävs för Acconeers snabba tillväxt."

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: info@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 februari 2022, 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-blir-direktkund-hos-Global-Foundries 220225.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com