Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer bland Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag enligt Deloitte

Acconeer är bland de 50 svenska företag som kvalificerat sig in på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50. Varje år listar Deloitte de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Vilken ranking Acconeer har bland de 50 kommer att meddelas i november.

CEO Lars Lindell comments: "We are of course very happy to be among the 50 fastest growing Swedish tech companies. We are well aware that we are growing at a high pace, and now we look forward to getting to know how we compare to the other companies on the list. We see this as a confirmation that we are heading in the right direction at a competitive pace."

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är naturligtvis mycket glada över att vara bland de 50 snabbast växande svenska teknikföretagen. Vi är väl medvetna om att vi växer i hög takt och ser fram emot att få veta hur vi står oss i jämförelse med de andra företagen på listan. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning i en konkurrenskraftig takt."

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-bland-de-50-snabbast-vaxande-svenska-teknikbolagen-.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com