Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer beslutar om försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman

Acconeer har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 14 april 2020 klockan 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen).

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsen och medarbetarnas hälsa har styrelse fattat följande beslut för genomförandet av årsstämman:

  • Inregistrering kommer ske först en halvtimme innan stämmans påbörjande och aktieägare ombeds att vänta utomhus fram till dess för att minska smittspridningen,
  • Ingen dryck eller annan förtäring kommer erbjudas,
  • Bolagets vd kommer inte hålla något anförande under årsstämman. Vd:s anförande kommer istället att spelas in och göras offentligt på www.acconeer.com,
  • Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas,
  • Årsstämman kommer minimeras i tid, dock ej på sådant sätt att aktieägares rättigheter inskränks. Bolaget ber såväl aktieägare som ombud att vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller är del av en riskgrupp ombeds att utse ombud som kan tillvarata deras rättigheter vid årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acconeer.com. Bolaget ber aktieägare notera att bolaget inte har möjlighet att samla in fullmakter eller agera ombud för någon enskild aktieägare.

Bolaget följer noga utvecklingen av coronaviruset (COVID-19) och vilka implikationer detta kan få för Acconeers årsstämma. Vi ber aktieägare som avser att delta vid årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.acconeer.com för uppdaterad information

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-beslutar-om-forsiktighetsatgarder-i-samband-med-ars.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com