Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer AB har ingått avtal om lånefacilitet om upp till 60 miljoner SEK

Acconeer AB ("Acconeer") har idag ingått ett avtal med Buntel AB och Exelity AB genom vilket de senare tillhandahåller Acconeer en lånefacilitet om upp till 60 miljoner SEK. Lånefaciliteten avses att användas för att möjliggöra för Acconeer att uppnå operativa milstolpar. Acconeer har från och med den 1 oktober 2023 till och med tidpunkten för lånefacilitetens förfall möjlighet att kalla på likvid under lånefaciliteten genom totalt två utbetalningar om maximalt 30 miljoner SEK var. En första utbetalning kan kallas på av Acconeer under fjärde kvartalet 2023, och den andra under andra kvartalet 2024. Upptagna lån under lånefaciliteten förfaller till betalning den 31 december 2024 och löper med en månatlig ränta om Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) + 1,0 procent.

Vd Lars Lindell kommenterar: "Denna lånefacilitet möjliggör för oss att fortsätta expandera vårt arbetande kapital, fullfölja utvecklingen av den kommande A2-sensorn, samt investera i ökade säljresurser internationellt."

Långivarna ges rätt att, från och med första utbetalningen, två gånger kalla på konvertering av skuld i riktade emissioner med en teckningskurs om 10 procent rabatt mot det volymvägda aktiepriset under de 15 handelsdagarna föregående kallelsen. Blankningsförbud föreligger, och konverteringarna är begränsade till maximalt 15 miljoner SEK per konvertering (d.v.s. inte mer än totalt 30 miljoner SEK). Det finns även begränsningar när det gäller tidpunkt för dessa konverteringar.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 maj 2023, 21.55.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-upptar-lanefacilitet.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com