Skip to main content

Interim report Q3 2022

By

In the third quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 12,066 kSEK, and the product revenue increased by 62% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 185,419 and 21,116 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,208,596 radar sensors and 100,752 modules since launch. In the quarter 332 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,595 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q3 was 58% and as much as 11 new customer products were launched.

 CEO Lars Lindell comments: "The biggest news in Q3 were the great accomplishments in the automotive industry where we saw the first launched car that uses our radar sensor."

 

THIRD QUARTER

 • Net sales for the third quarter amounted to kSEK 12,066 (7,859).
 • The gross margin on sales of goods was 58 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-10,648 (-10,309).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.40 (-0.44).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -8,094 (-7,673).

JANUARY-SEPTEMBER

 • Net sales for nine months amounted to kSEK 32,966 (23,047).
 • The gross margin on sales of goods was 60 (71) %.
 • Result after taxes amounted to kSEK-36,726 (-33,881).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -1.55 (-1.45).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -29,247 (-25,973).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 112,649 (47,849).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE THIRD QUARTER

 • Acconeer received order from BEYD worth USD 300k.
 • First car using Acconeers A1 radar sensor launched.

 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer develops module based on the new A121 pulsed coherent radar sensor.

 

The interim report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

 

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

 

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on October 28, 2022, 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q3 en 2022-10-28.pdf
Acconeer-Q3 2022 ENG 221028.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA). For more information: www.acconeer.com.

Delårsrapport Q3 2022

By

I tredje kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 12 066 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 62% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 185 419 och 21 116 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 208 596 radarsensorer och 100 752 moduler. Under kvartalet såldes även 332 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 595. Bruttomarginalen i Q3 var 58% och 11 nya kundprodukter lanserades.

– Den roligaste nyheten i Q3 var framgångarna i bilbranschen där vi såg den första lanserade bilen som använder vår radarsensor, säger VD, Lars Lindell.

 

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 066 (7 859) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 58 (70) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 648 (-10 309) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 (-0,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 094 (-7 673) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 32 966 (23 047) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (71) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -36 726 (-33 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,55 (-1,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 247 (-25 973) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 112 649 (47 849) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 MSEK.
 • Första bilen med Acconeers A1 radarsensor lanserades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 oktober 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q3 sv 2022-10-28.pdf
2022 Q3 SV 221028.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Delårsrapport Q2 2022

By

I andra kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 779 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 120% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 167 654 och 21 294 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 023 177 radarsensorer och 79 636 moduler. Under kvartalet såldes även 224 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 263. Bruttomarginalen i Q2 var 62% och hela 12 nya kundprodukter lanserades. I slutet av kvartalet skeppades utvärderingskit (EVK) för Acconeer's andra radarsensor, A121, till distributörer för försäljning.

– Den viktigaste nyheten i andra kvartalet var att vi levererade utvärderingskit för vår nya radarsensor A121 till distributörer, som sedan har börjat sälja det till kunder för utvärdering och produktutveckling. Nu ser vi fram emot att se hur den kommer tas emot av marknaden. Utöver det gjorde vi återigen ett starkt kvartal, med ett nytt rekord för antal sålda sensorer och hela 12 nya kundlanseringar, säger vd, Lars Lindell.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 10 779 (7 643) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (72) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 197 (-11 695) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,47 (-0,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 028 (-9 402) TSEK.

 

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 20 900 (15 188) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (73) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -26 078 (-23 571) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,01 (-1,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21 153 (-18 300) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 117 941 (57 613) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 1,4 miljoner SEK.
 • Nya modulvarianter utformade för att lösa komponentbrist för moduler tillkännagavs.
 • Acconeers ledningsgruppsmedlemmar köpte aktier genom utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram 2019/2022.
 • Acconeer fick order från Digi-Key värd 4 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Asteelflash värd 2,8 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 3,4 miljoner SEK.
 • Lansering av utvärderingskit för A121, ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 miljoner SEK.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 juli 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q2-2022-sv-220722.pdf
Acconeer-2022 Q2 resultat- SVE final 220721.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Interim report Q2 2022

By

In the second quarter 2022, Acconeers net sales amounted to 10,779 kSEK, and the product revenue increased by 120% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 167,654 and 21,294 modules were sold. In total, Acconeer has sold 1,023,177 radar sensors and 79,636 modules since launch. In the quarter 224 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,263 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q2 was 62% and as much as 12 new customer products were launched. At the end of the quarter, an evaluation kit (EVK) for Acconeers second radar sensor, A121, was shipped to distributors for sale.

CEO Lars Lindell comments: "The most important news in the second quarter was that we delivered evaluation kits for our new radar sensor A121 to distributors, who have since started selling it to customers for evaluation and product development. Now we look forward to seeing how it will be received by the market. In addition, we once again had a strong quarter, with a new record for the number of sensors sold and as many as 12 new customer launches."

 

SECOND QUARTER

 • Net sales for the second quarter amounted to kSEK 10,779 (7,643).
 • The gross margin on sales of goods was 62 (72)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-12,197 (-11,695).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.47 (-0.50) SEK.
 • The cash flow from operating activities was kSEK -10,028 (-9,402).

 

FIRST SIX MONTHS

 • Net sales for the first six months amounted to kSEK 20,900 (15,188) .
 • The gross margin on sales of goods was 62 (73)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-26,078 (-23,571).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -1.01 (-1.01).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -21,153 (-18,300).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 117,941 (57,613)

 

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE SECOND QUARTER

 • Acconeers A1 radar sensor in robot from large global Japanese consumer electronics company.
 • Acconeer received order from Nexty worth USD 147k.
 • New module variants designed to solve component shortage for modules was announced.
 • Acconeers management team members purchased shares through the exercise of the companys warrant program 2019/2022.
 • Acconeer received order from Digi-Key worth USD 400k.
 • Acconeer received order from Asteelflash worth USD 280k.
 • Acconeer receives order from Nexty worth USD 335k.
 • Launch of Evaluation Kit for A121 – new pulsed coherent radar sensor in A1 product family.

 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer receives order from BEYD worth USD 300k.

The interim report is attached to this press release and available through Acconeers website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on July 22, 2022 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q2-2022-en-220722.pdf
Acconeer-Q2-result 2022 ENG 220721.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the companys Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Delårsrapport Q1 2022

By

I första kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 121 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 130% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal moduler såldes, 26 428 och 129 113 sensorer såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 855 523 radarsensorer och 58 342 moduler. Under kvartalet såldes även 398 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 039. Bruttomarginalen i Q1 var 62% och hela elva nya kundprodukter lanserades.

– Vi är glada för ännu ett starkt kvartal som dessutom kom med ett antal mycket goda nyheter. Vi blev direktkund till vår leverantör av halvledar-wafers vilket ger oss fördelaktiga priser och betalningsvillkor. Kort efter kvartalets kunde vi fira en lansering av en social robot med en av de stora globala aktörerna inom konsumentelektronik, säger vd, Lars Lindell.

FÖRSTA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 10 121 (7 545) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (74) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 881 (-11 876) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,54 (-0,51) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 125 (-8 898) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
 • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.
 • Acconeer blir direktkund till GlobalFoundries.
 • Acconeer fick en order från Nexty värd 2,4 miljoner SEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 april 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q1-2022-sv-220422.pdf
Acconeer 2022 Q1 SV 20220421.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Interim report Q1 2022

By

In the first quarter 2022, Acconeer's net sales amounted to 10,121 kSEK, and the product revenue increased by 130% compared to the same quarter last year. A record number of modules were sold, 26,428 and 129,113 sensors were sold. In total, Acconeer has sold 855,523 radar sensors and 58,342 modules since launch. In the quarter 398 evaluation kits were sold, and an accumulated 5,039 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q1 was 62% and as much as eleven new customer products were launched.

CEO Lars Lindell comments: "We are happy for yet another strong quarter, which also came with several very good news. We became a direct customer of our semiconductor wafer supplier, which gives us favorable wafer prices and payment terms. Shortly after the end of Q1 we could celebrate the launch of a social robot with one of the large global actors within the consumer electronics segment."

FIRST QUARTER

 • Net sales for the first quarter amounted to kSEK 10,121 (7,545).
 • The gross margin on sales of goods was 62 (74)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK-13,881 (-11,876).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK – 0.54 (-0.51) SEK.
 • The cash flow from operating activities was kSEK -11,125 (-8,898).

 

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FIRST QUARTER

 • Acconeer received an order from Glyn worth USD 58,500.
 • Acconeer received two orders worth in total USD 260,000.
 • Acconeer becomes direct customer of GlobalFoundries.
 • Acconeer received an order from Nexty worth USD 245,000.

 

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer's A1 radar sensor in robot from large global Japanese consumer electronics company.

 

The interim report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

 

For additional information, please contact:
Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on April 22, 2022, 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q1-2022-en-220422.pdf
Acconeer-Q1 2022 ENG 20220421.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer publishes annual report 2021

By

Acconeer AB's annual report for 2021 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.

In order to reduce environmental impact and cost, Acconeer AB will not print the annual report for general distribution. A printed version of the report can be distributed to shareholders upon request.

As previously communicated, the Annual General Meeting will be held on Tuesday, 26 April 2022. More information will be included in the notice convening the AGM.

For additional information, please contact:
Lars Lindell, Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-publishes-annual-report-2021 220324.pdf
Acconeer-Annual-Report-2021 20220324.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.

Acconeer publicerar årsredovisning för 2021

By

Acconeer AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

Av miljö- och kostnadsskäl har Acconeer AB valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kan distribueras till de aktieägare som så önskar.

Som tidigare meddelats hålls årsstämman tisdagen den 26 april 2022. Mer information kommer att finnas i kallelsen till stämman.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-publicerar-arsredovisning-for-2021 220324.pdf
Acconeer-Arsredovisning-2021 20220324.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

By

I fjärde kvartalet 2021 uppgick Acconeers nettoomsättning till 8 110 TSEK, och intäktsökningen var 174% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 159 280, och 10 224 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 726 410 radarsensorer och 32 874 moduler. Under kvartalet såldes även 391 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 4 641. Bruttomarginalen i Q4 var 72% och tio nya kundprodukter lanserades.

– Vi är glada att göra ytterligare ett starkt kvartal där vi än en gång slår rekord i antal sålda sensorer, detta trots den rådande globala komponentbristen. Vi fick vår första volymorder för bilbranschen och lanserade en kund i segmentet robotgräsklippare, båda nya användningsfall för oss. Dessutom ökar antalet kundlanseringar i snabb takt, och vi har en mycket stark pipeline för lanseringar i 2022. Därför höjer vi nu vårt mål för kundlanseringar från fem till tio per kvartal, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8 110 (2 956) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 72 (70)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 257 (-15 451) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,74 (-0,66) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 013 (-12 732) TSEK.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 31 157 (9 505) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 71 (58)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -51 138 (-62 312).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,19 (-2,85) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -39 986 (-50 800) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 156 858 (82 170) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Acconeer fick en order från CODICO värd 800 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från Digi-Key värd 500 000 SEK.
 • Radarsensorn A1 i nylanserad robotgräsklippare från ett stort europeiskt teknikföretag.
 • Acconeer fick en order från Asteelflash värd 730 000 SEK.
 • Företrädesemission om ca 140 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 15 MSEK offentliggjordes.
 • Prospekt med anledning av förestående företrädesemission offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order från Baumüller värd 1 027 000 SEK.
 • Acconeer fick en order från EMSYS Design värd 797 000 SEK.
 • Tilläggsprospekt offentliggjordes.
 • Acconeer fick en order av Nexty värd 1,5 miljoner SEK.
 • Acconeer offentliggjorde utfall i företrädesemissionen.
 • Acconeer fick en order från Drainage Management Services värd 550 000 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick en order från Glyn värd 536 000 SEK.
 • Acconeer fick två ordrar värda totalt 2,4 miljoner SEK.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q4-2021 220218.pdf
Acconeer Q4 2021 sv.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Year-end report January 1 – December 31 2021

By

In the fourth quarter 2021, Acconeer AB's net sales amounted to kSEK 8,110, and the revenue increased by 174% compared to the same quarter last year. A record number of sensors were sold, 159,280, and 10,224 modules were sold. In total, Acconeer has sold 726,410 radar sensors and 32,874 modules since launch. In Q4 391 evaluation kits were sold, and an accumulated 4,641 EVKs have been sold since launch. The gross margin in Q4 was 72% and ten new customer products were launched.

Lars Lindell, CEO Acconeer, comments: "We are pleased to have another strong quarter where we are once again breaking records in the number of sensors sold, despite the current global component shortage. We received our first volume order for the automotive industry and launched a customer in the robotic lawnmower segment, both new use cases for us. In addition, the number of customer launches is increasing rapidly, and we have a very strong pipeline for launches in 2022. Therefore, we are now raising our target for customer launches from five to ten per quarter."

FORTH QUARTER

 • Net sales for the fourth quarter amounted to kSEK 8,110 (2,956).
 • The gross margin on sales of goods was 72 (70)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -17,257 (-15,451).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -0.74 (-0.66).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -14,013 (-12,732).

FULL YEAR

 • Net sales for the full year amounted to kSEK 31,157 (9,505).
 • The gross margin on sales of goods was 71 (58)%.
 • Result after taxes amounted to kSEK -51,138 (-62,312).
 • Earnings per share before and after dilution was SEK -2.19 (-2.85).
 • The cash flow from operating activities was kSEK -39,986 (-50,800).
 • Cash and cash equivalents on the balance sheet date amounted to kSEK 156,858 (82,170).

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE FOURTH QUARTER

 • Acconeer received order from CODICO worth USD 91,000.
 • Acconeer received order from Digi-Key worth USD 59,000.
 • A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company.
 • Acconeer received order from Asteelflash worth UDS 82,300.
 • Rights issue of approximately SEK 140 million, before issue expenses of approximately SEK 15 million, was announced.
 • Prospectus in connection with forthcoming rights issue was published.
 • Acconeer received order from Baumüller worth USD 112,900.
 • Acconeer received order from EMSYS Design worth USD 87,780.
 • Supplementary prospectus was published.
 • Acconeer received order from Nexty worth USD 163,000.
 • Acconeer announced outcome of rights issue.
 • Acconeer received order from Drainage Management Services worth USD 60,000.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • Acconeer received order from Glyn worth USD 58,500.
 • Acconeer received two orders worth in total USD 260,000.

The year-end report is attached to this press release and available through Acconeer's website: https://investor.acconeer.com/en/financial-reports/.

For additional information, please contact:

Lars Lindell, CEO Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com

This information is information that Acconeer AB is required to disclose by the EU Market Abuse Regulation. The information was provided by the above contact person, for publication on February 18, 2022 07:30.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Acconeer-Q4-result-2021 220218.pdf
Acconeer-Q4 2021 eng.pdf

About Acconeer AB

With ground-breaking technology, Acconeer has developed a radar sensor that opens a new world of interaction. Acconeer Micro Radar Sensor, with low power consumption, high precision, small size and high robustness, is a 60GHz robust and cost-effective sensor for detection, distance measurement, motion detection and camera-supported applications with low power consumption. Acconeer combines the advantage of low power consumption with highly accurate pulsed radar systems of coherent radar, all integrated into a component with a surface area of only 28 mm2. The radar sensor can be included in a range of mobile consumer products, from smartphones to wearables, but also in areas such as robots, drones, the Internet of Things, healthcare, automotive, industrial robots and security and monitoring systems. Acconeer is a semiconductor company and, as a business model, sells hardware to manufacturers of consumer electronics products. Acconeer is listed on Nasdaq First North Growth Market with the ticker code ACCON, Redeye is the company's Certified Advisor (CA) and can be contacted via telephone +46(0)8 121 576 90 or via e-mail certifiedadviser@redeye.se. For more information: www.acconeer.com.