Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer’s A1 radar sensor in robotic lawn mower from large European technology company

Den pulsade koherenta radarsensorn A1 från Acconeer används för ytklassificering och hinderdetektering i en nyligen lanserad robotgräsklippare från en av de ledande europeiska tillverkarna inom trädgårdssegmentet. Det totala potentiella värdet av projektet uppskattas framöver till 5 miljoner SEK årligen för Acconeer. Detta är Acconeers uppskattning baserad på marknadsdata över försäljning av robotgräsklippare.

ACCONEERS RADARSENSOR A1 I ROBOTGRÄSKLIPPARE FRÅN ETT STORT EUROPEISKT TEKNIKFÖRETAG

Den pulsade koherenta radarsensorn A1 från Acconeer används för ytklassificering och hinderdetektering i en nyligen lanserad robotgräsklippare från en av de ledande europeiska tillverkarna inom trädgårdssegmentet. Det totala potentiella värdet av projektet uppskattas framöver till 5 miljoner SEK årligen för Acconeer. Detta är Acconeers uppskattning baserad på marknadsdata över försäljning av robotgräsklippare.

- Detta är vår tredje och mest betydelsefulla kundlansering inom konsumentrobotsegmentet och den första robotgräsklipparen. Vi har länge sagt att radar är en överlägsen teknik för utomhusbruk. Tack vare den höga bandbredden genererar radarsensorn detaljrik data som är lämplig för AI-bearbetning vilket är optimal för ytklassificering. Den är också ett energieffektivt, noggrant och kostnadseffektivt alternativ för att detektera hinder i alla miljöer, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 november 2021 17.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeers-radarsensor-A1-i-robotgrasklippare-211103.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com