Skip to main content

Acconeer och tre stora WiGig-intressenter lämnar in ett gemensamt regleringsförslag till FCC

By

Acconeer har kommit överens med tre stora globala teknikföretag om ett gemensamt förslag till Federal Communications Commission (FCC) för nya regler för 60GHz-frekvensbandet i USA. Förslaget gör det möjligt för Acconeers och andra mmWave-radarteknologier att samexistera med WiGig i 60GHz-bandet. Det inlämnade förslaget finns att läsa på FCC:s hemsida.

WiGig, även kallat 60 GHz Wi-Fi, är ett kommunikationsprotokoll som delar samma olicensierade frekvensband som Acconeers pulsade koherenta radar (PCR) såväl som andra mmWave-teknologier. FCC arbetar för närvarande med ett nytt regelverk för 60GHz frekvensbandet, vilket kommer att vara viktigt för Acconeers verksamhet på den amerikanska marknaden och öppna upp för nya innovativa tillämpningar. Med nya regler på plats kommer framtida certifieringar också att bli mindre komplicerade och tidskrävande för kunderna.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi ser detta avtal med WiGig-företagen om ett förslag för samexistens som ett viktigt steg mot en amerikansk reglering som är fördelaktigt för Acconeer, våra kunder och för den amerikanska allmänheten."

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 november 2022 16:15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-overens-med-tre-stora-intressenter-om-gemensamt-for.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Delårsrapport Q3 2022

By

I tredje kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 12 066 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 62% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 185 419 och 21 116 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 208 596 radarsensorer och 100 752 moduler. Under kvartalet såldes även 332 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 595. Bruttomarginalen i Q3 var 58% och 11 nya kundprodukter lanserades.

– Den roligaste nyheten i Q3 var framgångarna i bilbranschen där vi såg den första lanserade bilen som använder vår radarsensor, säger VD, Lars Lindell.

 

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 066 (7 859) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 58 (70) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 648 (-10 309) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,40 (-0,44) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 094 (-7 673) TSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen för nio månader uppgick till 32 966 (23 047) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 60 (71) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -36 726 (-33 881) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,55 (-1,45) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29 247 (-25 973) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 112 649 (47 849) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 MSEK.
 • Första bilen med Acconeers A1 radarsensor lanserades.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121.

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 oktober 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q3 sv 2022-10-28.pdf
2022 Q3 SV 221028.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Acconeer bland Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag enligt Deloitte

By

Acconeer är bland de 50 svenska företag som kvalificerat sig in på Deloittes lista Sweden Technology Fast 50. Varje år listar Deloitte de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Vilken ranking Acconeer har bland de 50 kommer att meddelas i november.

CEO Lars Lindell comments: "We are of course very happy to be among the 50 fastest growing Swedish tech companies. We are well aware that we are growing at a high pace, and now we look forward to getting to know how we compare to the other companies on the list. We see this as a confirmation that we are heading in the right direction at a competitive pace."

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är naturligtvis mycket glada över att vara bland de 50 snabbast växande svenska teknikföretagen. Vi är väl medvetna om att vi växer i hög takt och ser fram emot att få veta hur vi står oss i jämförelse med de andra företagen på listan. Vi ser detta som en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning i en konkurrenskraftig takt."

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-bland-de-50-snabbast-vaxande-svenska-teknikbolagen-.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Acconeer utvecklar modul baserad på den nya pulsade koherenta radarsensorn A121

By

Den nya modulen – som blir den första med den nya radarsensorn A121 – kommer att heta XM125 Entry+ Module. Den kommer att ha ultralåg strömförbrukning, enastående systemkostnad och lödbar design för optimerad integration i massproducerade lösningar. Modulen planeras att vara tillgänglig för kunder under Q1 2023.

XM125 Entry+ Module kommer att ha samma formfaktor som de tidigare släppta Entry+-modulerna XM123 och XM124, med ett fotavtryck på endast 15×18,6 mm vilket är den nya standarden för moduler med A1-sensorfamiljen vilken inkluderar både A111 och A121. XM125 kan levereras i tape-and-reel-format vilket gör det enkelt för kunder att använda modulen i massproduktion. Ett utvärderingskit (EVK), XE125, kommer också att finnas tillgängligt för att göra det möjligt för kunder att utvärdera och utveckla sina XM125-baserade produkter med Acconeers populära Exploration Tool.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är glada att kunna tillkännage vår första A121-baserade modul, och därmed utöka vårt framgångsrika integrationsfärdiga Entry Module-sortiment med vår bästa sensor hittills. Våra moduler har varit mycket populära och förra veckan kunde vi meddela att vi har sålt mer än 100 000 moduler. Nu ser vi fram emot att se vilka innovativa produkter våra kunder kommer att använda XM125 i."

Acconeers första modul, den ARM Cortex M7-baserade XM112 High-Performance Module, släpptes i december 2018 och gör det möjligt för kunder att utvärdera sina användningsfall på ett inbyggt system med hög prestanda. Sedan dess har modulportföljen utökats och med lanseringen av XM125 kommer det att finnas totalt sex moduler tillgängliga i tre olika segment: High-Performance Modules för kunder som vill ha hög processorkraft, IoT-moduler för användningsfall där inbyggd anslutning behövs och Entry-moduler för lägsta möjliga systemkostnad.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 oktober 2022, 15.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-utvecklar-modul-baserad-pa-den-nya-A121-pulsed-cohe.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer har levererat mer än 100 000 radarmoduler

By

Acconeer har nu skeppat mer än 100 000 moduler med radarsensorn A111 sedan företaget lanserade sin första modul i december 2018. Sedan dess har företaget släppt en rad populära moduler där en radarsensor kombineras med en mikroprocessor (MCU) och andra komponenter.

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, kommenterar: "Vi tog beslutet att utveckla vår första modul som en referensdesign för att göra det lättare för kunder att utvärdera vår radarsensor och utveckla sina produkter med hjälp av den. Med tiden har vårt modulutbud utökats till att även omfatta integrationsfärdiga moduler som kunderna kan bygga in i sina massproducerade lösningar. Dessa har varit mycket populära och vi är glada att se att vi nu har sålt mer än hundra tusen moduler på mindre än fyra år."

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Mikael Rosenhed, Head of Product Management Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-har-levererat-mer-an-100K-moduler.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Första bilen med Acconeers A1 radar sensor är nu lanserad

By

Acconeers A1 pulsade koherenta radarsensor används i en elbilsmodell från en av de två främsta amerikanska högvolymbilstillverkarna för access control, vilket möjliggör beröringsfri öppning och stängning av bagageutrymmet på en bil. Detta är den första kommersiellt tillgängliga bilen som använder Acconeers teknologi. Baserat på prognoser från distributören uppskattas värdet av lanseringen av denna modell till 6 100 000 SEK under tre år. Försäljning till denna kund återspeglas i försäljning till Acconeers distributörer.

VD Lars Lindell kommenterar: "Att se den första bilen på gatorna med vår radarsensor i är en enorm milstolpe för Acconeer, detta är naturligtvis ett viktigt steg för oss som företag. Vi har nyligen uppgett att vi trodde att en billansering var väldigt nära och nu har vi kunnat bekräfta lanseringen. I kombination med de tidigare kommunicerade design wins från en europeisk premiumbiltillverkare, bevisar denna lansering att vår produkt är attraktiv och konkurrenskraftig för användning inom fordonsindustrin."

Ett mycket viktigt steg för att kunna uppnå denna lansering var godkännandecertifieringen av produkten mot Acconeers dispens som beviljades av US Federal Communications Commission (FCC) i juli 2021.

För ytterligare information kontakta: Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 augusti 2022 kl 17:15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Forsta-bilen-med-Acconeers-A1-radar-sensor-ar-nu-lanserad.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com

Delårsrapport Q2 2022

By

I andra kvartalet 2022 uppgick Acconeers nettoomsättning till 10 779 TSEK, och ökningen av produktintäkter var 120% jämfört med samma kvartal förra året. Ett rekordstort antal sensorer såldes, 167 654 och 21 294 moduler såldes. Sedan lansering har Acconeer sålt totalt 1 023 177 radarsensorer och 79 636 moduler. Under kvartalet såldes även 224 utvärderingskit, EVK, och den ackumulerade EVK-försäljningen sedan lansering uppgår vid kvartalets slut till 5 263. Bruttomarginalen i Q2 var 62% och hela 12 nya kundprodukter lanserades. I slutet av kvartalet skeppades utvärderingskit (EVK) för Acconeer's andra radarsensor, A121, till distributörer för försäljning.

– Den viktigaste nyheten i andra kvartalet var att vi levererade utvärderingskit för vår nya radarsensor A121 till distributörer, som sedan har börjat sälja det till kunder för utvärdering och produktutveckling. Nu ser vi fram emot att se hur den kommer tas emot av marknaden. Utöver det gjorde vi återigen ett starkt kvartal, med ett nytt rekord för antal sålda sensorer och hela 12 nya kundlanseringar, säger vd, Lars Lindell.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 10 779 (7 643) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (72) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 197 (-11 695) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,47 (-0,50) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 028 (-9 402) TSEK.

 

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 20 900 (15 188) TSEK.
 • Bruttomarginalen avseende försäljning av varor uppgick till 62 (73) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -26 078 (-23 571) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,01 (-1,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21 153 (-18 300) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 117 941 (57 613) TSEK.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Acconeers A1-sensor i robot från stort japanskt konsumentelektronikföretag med global närvaro.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 1,4 miljoner SEK.
 • Nya modulvarianter utformade för att lösa komponentbrist för moduler tillkännagavs.
 • Acconeers ledningsgruppsmedlemmar köpte aktier genom utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram 2019/2022.
 • Acconeer fick order från Digi-Key värd 4 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Asteelflash värd 2,8 miljoner SEK.
 • Acconeer fick order från Nexty värd 3,4 miljoner SEK.
 • Lansering av utvärderingskit för A121, ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Acconeer fick order från BEYD värd 3,2 miljoner SEK.

 

Delårsrapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Acconeers hemsida: https://investor.acconeer.com/se/finansiella-rapporter/.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 juli 2022 07:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-Q2-2022-sv-220722.pdf
Acconeer-2022 Q2 resultat- SVE final 220721.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

By

Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO2 (2019/2022). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 17 miljoner kronor.

Totalt tecknades 611 048 nya aktier i Acconeer AB med stöd av teckningsoptionerna TO2. Teckning har skett i omgångar under teckningsperioden som löpte från första maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Den sista omgången av dessa tecknade aktier registrerades hos bolagsverket sjunde juli 2022.

Efter att de aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång nu har registrerats hos Bolagsverket uppgår totalt antal aktier i Acconeer AB till 26 331 798, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet i Acconeer AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 1 316 589,9 kr.

I samband med teckningen av aktier har delar av ledningsgruppen fått förändrat innehav i Acconeer. Det nuvarande innehavet finns på bolagets hemsida https://investor.acconeer.com/se/bolagsstyrning/ledningen/.

 

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-registrerar-okat-antal-aktier-genom-teckning-via-te.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer får order från BEYD värd 3,2 miljoner SEK

By

Ordern avser Acconeers radarsensor A111 för kunders massproduktion, utvärderingskitet (EVK) XE121 och relaterade produkter, samt de kommande modulerna XM124 och XM123 och dessas EVK. BEYD är Acconeers kinesiska distributör och en viktig säljkanal för bolaget.

– Vi ser en gradvis förbättring på den kinesiska marknaden efter deras covid-19-relaterade nedstängningar, och denna order är en bra bekräftelse på detta framsteg, säger Lars Lindell, vd Acconeer.

Utöver publikt annonserade ordrar erhåller Acconeer också kontinuerligt mindre ordrar som ej annonseras publikt då det inte bedöms som kurspåverkande.

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 06 juli 2022, 11.00.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-far-order-fran-BEYD-220706.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com

Acconeer lanserar utvärderingskit för A121 – ny pulsad koherent radarsensor i produktfamiljen A1

By

Som tidigare meddelats introducerar Acconeer en ny högpresterande radarsensor, A121, och idag har utvärderingskit (EVK) för produkten skickats till distributörer och kommer snart att finnas tillgänglig för kunder att köpa. Radarsensorn A121 är planerad att vara klar för massproduktion under första kvartalet 2023.

– Detta är en enorm milstolpe för Acconeer som företag, eftersom det tar oss från en startup med en produkt till ett multiproduktföretag och bevisar att vi har förmågan att utveckla och underhålla flera sensorprodukter parallellt. Nu ser vi fram emot att se alla innovativa kundprodukter och användningsfall som A121 möjliggör, säger Lars Lindell, vd, Acconeer.

EVK:t för A121 består av ett utvärderingskort, XE121, och ett anslutningskort XC120 som gör det möjligt att ansluta EVK:t till en dator med USB C för utvärdering. XE121 inkluderar A121-sensorn och är kompatibel med Raspberry Pi samt STM32 Nucleo från ST Microelectronics. Dessutom finns ett kompatibelt linskit, LH120, tillgängligt. Under de kommande månaderna kommer ett satellitkort kallat XS121 att lanseras för att låta kunder utvärdera användningsfall med flera sensorer med XE121.

– Många av våra kunder använder mikrokontrollerenheter (MCU) från ST Microelectronics i sina produkter, och genom att göra vårt EVK kompatibelt med Nucleo-systemet från ST gör vi utvärdering och utveckling mycket enkel för dem. För kunder som använder andra MCU-leverantörer finns alternativet Raspberry Pi fortfarande och kommer att fungera lika bra som tidigare för utvärdering, säger Mikael Rosenhed, Head of Product Management, Acconeer.

Den nya produkten kommer att komplettera radarsensorn A111 och kommer att ha ännu lägre strömförbrukning, ökad prestanda och förbättrad datakvalitet. Detta kommer att vara användbart i avancerade energikritiska användningsfall som geststyrning och batteridrivna IoT-applikationer. A121 kommer också att ha stöd för flexibel strömförsörjning, med ett IO-gränssnitt på 1,8-3,3 V och kommer att vara kvalificerad för AECQ-100 grad 2 för att säkerställa drift över ett bredare temperaturområde. Som en del av A1-familjen är A121 pinkompatibel med A111.

Acconeer lanserade radarsensorn A111 våren 2018, och produktfamiljen A1 kommer kompletteras nu av A121. Nästa generations produktfamilj, A2, som utvecklas tillsammans med Alps Alpine, kommer att lanseras 2024 som tidigare annonserats.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 
Mikael Rosenhed, Head of Product Management, Acconeer, Phone: +46 10218 92 00, E-mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 30 juni, 2022, 13:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-lanserar-EVK-for-A121.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com