Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Tillägg till kallelse för Acconeers årsstämma 5 april 2018

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), 556872-7654, har sedan tidigare kallats till årsstämma torsdagen den 5 april 2018, klockan 17.30, på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut.

Val av styrelse - (Punkt 11)

Inför Acconeer AB (publ), 556872-7654 årsstämma torsdagen den 5 april 2018, föreslås omval av Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt Magnus Wide, samt val av Bo Ekelund som ny styrelseledamot.

Vidare föreslås nyval av Bo Ekelund som ordförande för styrelsen. Bengt Adolfsson har avböjt omval.

Bo Ekelund, tidigare verksam i ledande positioner på Ericsson och Sony Ericsson, sedermera internationell företagskonsult för teknologi och industribolag. Bo har ett starkt affärs och teknikintegrationsfokus. Bo är dagligdags Partner på Amrop och agerar rådgivare och chefs och styrelserekryterare till ledande bolag internationellt och i Sverige. Bo är även ordförande i bolaget Handiscover och President för Harvard Business Schools alumniförening i Sverige. Bo är civilekonom och har en Ekonomie Magister från Lunds Universitet och har en examen från the General Manager Program på Harvard Business School.

2018-04-04

För mer information, kontakta:
Bengt Adolfsson, Styrelseordförande, Tel: +46 102 18 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, 2018 klockan 12.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2018-04-04.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).