Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Referensapplikation för nivåmätning inom avfallshantering finns publicerad på Acconeers hemsida

I syfte att skapa enklare och snabbare utvecklingsprocesser kommer Acconeer att publicera nedladdningsbara referensapplikationer med tillhörande demonstrationsvideos. Kunderna kan därigenom utan dröjsmål ladda ner applikationen direkt från Acconeers hemsida och initiera sensortester. Källkoden kommer att finnas tillgänglig vilket ger kunderna utrymme att vidareutveckla referensapplikationen.

Acconeer publicerar nu sin referensapplikation för nivåmätning inom avfallshantering. Acconeers sensor har unika egenskaper för att mäta nivåer i sopkärl i jämförelse med konkurrerande tekniker:

  • Robust: Acconeer radarsensor påverkas inte av ljud, ljus, damm eller smuts
  • Enkel att integrera: Storleken är endast 5 mm x 5 mm, dessutom behövs ingen apertur eftersom sensorn fungerar genom plast, vilket förenklar produktdesignen
  • Låg strömförbrukning: Optimal strömförbrukning för denna typ av batteridrivna IoT applikationer där låg strömförbrukning är avgörande
  • Detektion av olika material: Kan detektera objekt med låg strukturell densitet som tex tunn plast

 På Acconeers hemsida finns även en demonstrations video som visar radar sensorns funktion

 "För att underlätta produktutveckling för kund och hantering av den radar data som levereras från Acconeers sensor, tar vi nu nästa steg i vårt erbjudande genom att tillhandahålla referensapplikationer för specifikt utvalda användningsområden. Genom att erbjuda våra kunder dessa applikationer i källkod underlättar vi utvecklingsarbetet vilket i en förlängning innebär att produkter som innehåller våra sensorer snabbare kommer att kunna introduceras på marknaden, säger Mikael Rosenhed, chef för Produktledning"

2018-08-24

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24e Augusti 2018 klockan 10.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer pressrelease 2018-02-24.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA).