Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

DELÅRSRAPPORT Q3 2019

TREDJE KVARTALET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 693 (213) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 476 (-7 241) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,80 (-0,38) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 449 (-4 541) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 93 812 (152 655) TSEK

NIO MÅNADER 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 679 (511) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -49 074 (-23 967) TSEK
 • Resultat per aktie var -2,56 (-1,26) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -45 060 (-29 376) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Ordrar från Digi-Key om totalt 1 140 TSEK har erhållits.
 • Distributionsavtal tecknades med japanska Restar Electronics Corporation.
 • T o m den 1 augusti hade 1 000 utvärderingskit sålts.
 • Anna Aleryd anställdes som marknads- och kommunikationschef.
 • Ordrar från BEYD om totalt 227 TSEK har erhållits.
 • Ett strategiskt partnerskap tecknades med ALPSALPINE och första kundprojektet annonserades.
 • Acconeer planerar för AEC Q-100 certifiering för bilindustrin.
 • Acconeer blev utvald som Cool Vendor av Gartner för andra gången.
 • SparkFun Electronics återintroducerade A111 Pulsed Radar Board.
 • Antalet sålda utvärderingskit uppgick till 261.
 • Totala antalet kundlanseringar så här långt uppgick till 11 st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Två nya "focus use cases" inom närvarodetektering publicerades.
 • Acconeer erhöll order från BEYD värd 157 TSEK.

"Design wins på tre bilmodeller från en global fordonstillverkare och ett strategiskt samarbetsavtal med ALPSALPINE var höjdpunkter under tredje kvartalet 2019.", säger Lars Lindell, vd Acconeer AB

2019-10-25

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-10-25.pdf
Acconeer Delarsrapport Q3 2019.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail: certifiedadviser@redeye.se. För mer information: www.acconeer.com