Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 550 (83) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 991 (-7 428) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,84 (-0,39) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 117 (-6 907) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 121 724 (173 211) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • I januari erhöll Acconeer en order på 22 450 USD från kinesiska BEYD.
 • Bolaget planerar lansering av dielektriska linser för ökad räckvidd under andra kvartalet 2019.
 • Bolaget planerar lansering av ny IoT modul via Digi-Key under tredje kvartalet 2019.
 • Acconeer sålde 224 utvärderingskit under första kvartalet 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Under april publicerades mjukvara för objektdetektering för självkörande Robotar på Acconeers hemsida.
 • I april erhöll Acconeer ytterligare två ordrar från BEYD värda 27 498 och 25 800 USD.
 • Acconeer AB höll den 9 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018. Till ny ordförande valdes Bengt Adolfsson och Johan Paulsson valdes till ny styrelseledamot. 

"Under första kvartalet sålde vi hela 224 utvärderingskit vilket innebär att vår sensor fortsatt attraherar stort intresse", säger Lars Lindell, vd Acconeer AB

2019-04-26

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 klockan 09.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2019-04-26.pdf
Acconeer Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail: certifiedadviser@redeye.se.