Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer registrerar ökat antal aktier genom teckning via teckningsoptioner

Acconeer ABs aktiekapital och antal aktier har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO2 (2019/2022). I och med detta ökar bolaget sin kassa med 17 miljoner kronor.

Totalt tecknades 611 048 nya aktier i Acconeer AB med stöd av teckningsoptionerna TO2. Teckning har skett i omgångar under teckningsperioden som löpte från första maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Den sista omgången av dessa tecknade aktier registrerades hos bolagsverket sjunde juli 2022.

Efter att de aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång nu har registrerats hos Bolagsverket uppgår totalt antal aktier i Acconeer AB till 26 331 798, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet i Acconeer AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 1 316 589,9 kr.

I samband med teckningen av aktier har delar av ledningsgruppen fått förändrat innehav i Acconeer. Det nuvarande innehavet finns på bolagets hemsida https://investor.acconeer.com/se/bolagsstyrning/ledningen/.

 

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-registrerar-okat-antal-aktier-genom-teckning-via-te.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se För mer information: www.acconeer.com