Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har idag, 8 december, godkänt Acconeer AB (publ) ("Acconeer" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 11 december 2017.

Acconeer har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 180 MSEK före avdrag för emissionskostnader och Acconeer har efter nyemissionen över 4100 aktieägare. Nasdaqs granskning av Acconeer är nu slutförd och idag godkändes Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North.

Acconeer AB (Publ) blir i samband med noteringen det första bolag som någonsin genomför en officiell noteringsceremoni utanför Stockholmsbörsen huvudkontor. Ceremonin äger rum på Financial Meetings Øresunds kapitalmarknadsfrukost på Malmö Live. Presentationen direktsänds på www.financialmeetings.se

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ACCON och ISIN-kod SE0010546242. Teckningskursen i emissionen var 25 SEK per aktie.

- Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe för Acconeer och det ger också bolaget en kvalitetsstämpel som kommer att vara gynnsam för den fortsatta utvecklingen, säger Lars Lindell VD för Acconeer.

Bolagsbeskrivning
För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som har upprättats med anledning av ansökan om notering. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Acconeers hemsida, www.acconeer.com.

Rådgivare
Redeye AB är Certified Adviser och var finansiell rådgivare till Acconeer i samband med noteringen och nyemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.

2017-12-08

För mer information, kontakta:

Lars Lindell, VD Acconeer, Tel: 010 - 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com, Hemsida: www.acconeer.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer Pressrelease 2017-12-08.pdf

Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter.