Skip to main content

INVESTOR RELATIONS

SUBSCRIBE

Acconeer får design win i bilindustrin med ett förväntat värde av drygt 8 miljoner SEK

Acconeer har fått en design win för access control - beröringsfri öppning av bagageutrymmet på en bil med hjälp av den pulsade koherenta radarsensorn A121 - med en av världens ledande multinationella biltillverkarkoncerner. Det förväntade värdet av denna design win uppskattas till drygt 8 miljoner SEK under perioden 2024-2030. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.

VD Lars Lindell kommenterar: "Vi är mycket glada över att kunna tillkännage en design win med en ny kund i bilindustrin, denna gång med en av de fem största biltillverkarkoncernerna i världen. Detta visar att våra framsteg är på rätt spår inom fordonsindustrin, som vi tror kommer att bli ett viktigt affärsområde för oss de kommande åren. Det är också vår första design win i bilindustrin för den nyligen lanserade A121."

För ytterligare information kontakta:

Lars Lindell, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com 

Denna information är sådan information som Acconeer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 april 2023 20.00.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Acconeer-far-design-win-i-bilindustrin.pdf

Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm2. radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoden ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com